• izleti.jpg
  • MANASTIR_TUMANE.jpg

Manastir Tumane

Manastir Tuman nalazi se na 9 km od Golubca, u podnožju golubačkih planina, okružen šumom na levoj obali Tumanske reke, što samoj svetinji daje posebnu lepotu.Manastir se u turskim popisima prvi put pominje 1572–1573. godine, a potom u vreme sultana Murata III ( XVI vek) u kontekstu dažbina koje je imao prema turskom sultanu, uz šta se navodi i da su tada u manastiru živela dva monaha. Danas je Tuman najbrojniji muški manastir u eparhiji braničevskoj.

10.03.2024. 2500 din polazak Niš

                    3000 din polazak Leskovac

Program putovanja:


-Sastanak grupe na unapred dogovorenom mestu u jutarnjim časovima. Vožnja do prvog odredišta,
do manastira Nimnik. U  Nimnik idemo na molitvu i duhovni razgovor  kod oca Jeleseja gde su svi
uvek dočekani srdačno. Nakon molitve i poklonjenja u manastiru Nimnik, polazak ka manastiru
Tumane.
-Dolazak u manastir Tumane, poklonjenje moštima Sv. Jakova i Sv. Zosima. Poseta isposnici Sv.
Zosima koja je udaljena 15 minuta hoda. Slobodno vreme.
-Nakon manastira Nimnik i Tumane, uputićemo se ka Srebrnom jezeru. Srebrno jezero nazivaju još
i „srpsko more“ a ujedno je jedno od najpoznatijih izletišta u Srbiji gde ćemo imati slobodno vreme
za odmor, hranu, osveženje, individualne aktivnosti...
-U popodnevnim časovima polazak za Niš-Leskovac.
-Dolazak na u Niš-Leskovac u večernjim časovima.
Kraj programa.


U cenu aranžmana su uračunati:
● prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji prema programu
(Postoji mogucnost skupljanja putnika po usputnim gradovima na auto-putu)
● usluge licenciranog turističkog pratioca grupe tokom putovanja
● agencijske usluge
U cenu aranžmana nisu uračunati:


● Individualni troškovi putnika
● Ulaznice za lokalitete


Način plaćanja:
1. Gotovinsko plaćanje: depozit 500 RSD prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska na
putovanje.
2. Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije koja mora biti realizovana do 3 dana od datuma
izdavanja. 
Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen
Nimnik - Tumane - Srebrno jezero

 

 
·  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
·  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih
i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
· U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo
korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
·  Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja.
OPŠTE NAPOMENE
 Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u
poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost
prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
 Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju.
 Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće
zakonske i carinske propise.
 U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se
prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu
iskoristiti za upotrebu toaleta.
 Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste.
 Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta...), te na svoju sopstvenu
odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne
garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA
PUTOVANJA.AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM.AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA
EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA.USLED NEPREDVIDJENIH OKOLNOSTI(VREMENSKIH NEPOGODA,ZATVARANJE
LOKALITETA,RESTORANA…),ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU.

ORGANIZATOR PUTOVANJA WIN TRAVEL

Opširnije: Manastir Tumane

Kopaonik

JEDNODNEVNI IZLET DO KOPAONIKA

 

Opširnije: Kopaonik